Thiết bị chấm công/Máy chấm công

Thiết bị chấm công/Máy chấm công

Máy chấm công là thiết bị ghi lại thời gian bắt đầu làm việc và kết thúc làm việc của nhân viên, hỗ trợ các doanh nghiệp, công ty, cơ quan trong việc chấm công, tính lương, quản lý nhân viên một cách minh bạch, thân thiện. Sử dụng máy chấm công góp phần làm tăng tính chuyên nghiệp tại môi trường làm việc, và tăng năng suất lao động của nhân sự. Nhờ vậy công ty có thể tiết kiệm được thời gian, công sức trong việc chấm công, tính lương, và xây dựng các chiến lược quản lý nhân sự phù hợp.