Nhà thông minh

Nhà thông minh

Nhà thông minh là hệ thống các thiết bị cho phép chủ nhà có thể kiểm soát an ninh, mở/khoá cửa và điều khiển các tiện ích như ánh sáng, rèm cửa, nhiệt độ,… bằng giọng nói hoặc các thao tác đơn giản trên thiết bị cầm tay, smart phone. Không cần ở nhà, khách hàng hoàn toàn có thể mở/khoá cửa cho người thân và điều khiển các tiện ích qua thiết bị kết nối Internet.