Hệ Thống Kiểm Soát Ra Vào

Hệ thống kiểm soát ra vào Vanderbilt (Siemens)

Vanderbilt đã hoàn tất việc mua lại các Sản phẩm Bảo mật từ Siemens. Việc mua này phù hợp với kế hoạch mở rộng chiến lược của Vanderbilt và hoạt động mới sẽ có trụ sở chính tại Đức.

Xem thêm
Hệ thống kiểm soát ra vào Chiyu

CHIYU tiên phong trong lĩnh vực sản xuất thiết bi kiểm soát ra vào – Access Control và thiết bị chuyển đổi tín hiệu – Serial Converter. CHIYU TECHNOLOGY được thành lập với cam kết quản lý kiểm soát và xây dựng sản phẩm…

Xem thêm
Hệ thống kiểm soát ra vào ZKTeco

ZKTeco là nhà cung cấp các thiết bị sinh trắc học hàng đầu Trung Quốc phục vụ cho nhu cầu an ninh và chấm công trên thế giới. Thành lập từ năm 1985, đến nay ZKTeco đã trở thành công ty đa quốc gia…

Xem thêm